Managementul contractelor de modernizare CNC

Managementul contractelor de reparaţii capitale cu modernizare pentru masini unelte ( proiectare, execuţie ), prin asigurarea interfeţei tehnice dintre beneficiar si executant:

  • Studiul necesităţilor reale ale beneficiarului final al lucrărilor in vederea găsirii soluţiei optime performanţă/cost, diminuid astfel tendinţa executantului de a propune soluţii tehnice costisitoare si neconforme cu necesităţile beneficiarului final.
  • Propunerea soluţiei tehnice optime pentru beneficiar.
  • Intocmirea specificaţiei de dezvoltare ( caiet de sarcini ) conform necesităţilor beneficiarului.
  • Auditarea capabilităţilor ofertanţilor ( tehnice, de execuţie, resurse materiale si umane, conformitatea cu cerinţele din domeniul calităţii ISO 9001/2008 ş.a.).
  • Întocmirea clasamentului si propunere executant.
  • Avizarea graficului de execuţie propus de executant.
  • Urmarirea stadiului de execuţie a lucrărilor si recepţia pe faze, in vederea confirmarii indeplinirii condiţiilor contractuale.
  • Intocmire rapoarte de evaluare a stadiului de execuţie.
  • Prerecepţia la executant.
  • Recepţia finală la beneficiar.


ADRESĂ

9 Mai, 15, Bacau 600025, România

Obține indicații de orientare

INFORMAȚII DE CONTACT:

tel: 0744512997